Selasa, 03 Mei 2011

Ikrimah ra. [Berhubungan dengan Al-Qur'an]


Ikrimah ra. Adalah seorang hamba sahaya Ibnu Abbas ra.. Seorang ulama terkenal bercerita, “Ketika tuan saya, Abdullah bin Abbas ra,. Mengajari saya Al Qur’an, hadits, dan syariat agama, ia merantai kaki saya agar tidak pergi ke mana-mana. Dialah yang mengajari Al Qur’an dan hadits kepada saya.” (Bukhari).
Inilah hakikat belajar yang sesungguhnya. Jika ketika belajar seorang murid menyempatkan diri untuk berrekreasi, berpergian, pergi ke pasar untuk bersenang-senang, maka perbuatan itu menyia-nyiakan umur saja. Hasil dari pendidikan tersebut menjadikan Ikrimah ra. Sebagai seorang ulama yang bergelar Bahrul Ummah, atau Hibrul Ummah. Qatadah ra. Berkata, “Diantara para tabi’in yang paling banyak ilmunya hanya berjumlah empat orang saja, salah satunya adalah Ikrimah ra.”Tidak ada komentar:

Posting Komentar