Selasa, 03 Mei 2011

KEUTAMAAN SURAT AT TAKATSUR


1.    Bersabda Nabi saw., “Tidak sanggupkah salah seorang kamu membaca seribu ayat tiap hari? Menjawab para sahabat “Siapakah yang sanggup demikian?” bersabda Nabi saw. “Apakah sanggup salah seorang kamu membaca surat Alhakumut Takasur?” (HR. Al Hakim, Baihaqi).

2.    Abdullah bin Assyith-khir dari ayahnya berkata, “Ketika aku sampai kepada Nabi saw. Ketika itu ia sedang membaca, Alhaa kumut takaatsur kemudian bersabda, “Anak Adam selalu berkata, ‘Hartaku, milikku, padahal tiada berguna bagimu milikmu itu kecuali yang telah kau makan hingga habis, atau kau pakai hingga kumal rusak, atau kau sedekahkan maka tetap menjadi tabungan dan pahala bagimu.” (HR. Muslim, Ahmad, Tirmidzi, An Nasa’i).

3.    Dari Anas ra. berkata, Rasulullah mengantuk sebentar, lalu mengngkat kepalanya dengan tersenym. Lantas bersabda, “Sesungguhnya sebentar ini diturunkan kepadaku satu surat”. beliau lalu membaca, ‘Bismillahir-rahmanir-rahim’. ‘Ina A’tainakal-kausar.” Beliau membacanya sampai habis satu surat. beliau bersabda, ‘Apakah kamu sekalian tahu, apa al-kautsar itu?’ Para sahabat berkata, ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengerti.’ Beliau bersabda, ‘Al Kautsar itu ialah suatu sungai yang Tuhan-ku telah memberikannya kepadaku di dalam surga yang di atasnya ada beberapa kebaikan, kelak hari kiyamat umatku akan datang kepadanya. Alat-alat mengambilnya (bejananya) seperti banyaknya bintang-bintang. Seorang hamba daripada ummatku terjauh daripada mereka (ummat), lalu aku berkata, ‘Ya Tuhan, sesungguhnya dia adalah ummatku!’ Lalu dikatakan -kepada beliau-, ‘Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa-apa yang telah dia ada-adakan sesudah engkau.” (HR. Thabrani, Ibnu Abi Syaibah).Tidak ada komentar:

Posting Komentar