Selasa, 03 Mei 2011

KEUTAMAAN AKHIR SURAT AL ISRA


1.    Bersabda Nabi saw., “Ayat Al ‘Izz (ayat kebesaran) itu, ialah: Waqulilhamdu lillahi ‘ladzi lam yattakhidz waladan, walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahuwaliyun minadz dzulli, wakabbirhu takbbirhu takbira. Dan katakanlah olehmu: segala puji kepunyaan Allah yang tiada beranak, dan tiada mempunyai sekutu dalam pemerintahan, dan tiada mempunyai penolong karena kehinaan, dan besarkanlah Dia dengan sebesar-besarnya.” (HR. Ahmad).

2.    Sabda beliau, “Barangsiapa membaca waktu pagi dan petang: “Qulid ‘ullaha awid urrahmana, ayyama tad’u falahu’l asmaulhusna, wala tajhar bishalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabiela, wa qulil hamdu lillahi ladzi lam yattakhiz waladan walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyum minadz dzulli, wakabbirhu takbiera. Katakanlah: serulah olehmu akan Allah, atau serulah olehmu akan Ar Rahman. Di mana saja kamu mendo’a, maka dia mempunyai nama-nama yang bagus untuk diseru. Dan janganlah engkau jaharkan sembahyang engkau, tetapi janganlah pula engkau rendahkan suara, tempuhlah jalan antara keduanya. Dan katakanlah, segala puji kepunyaan Allah, yang tiada pernah mempunyai anak, dan tiada pula mempunyai sekutu dalam pemerintahan, dan tiada pula mempunyai sekutu dari kehinaan; dan besarkanlah dia dengan sebesar-besarnya, tidaklah akan mati hatinya di hari mati segala hati.” (HR. Ad Dailamy dalam Al Firdaus dari Abu Musa Al Asyary).

3.    Mu’adz bin Anas ra. Berkata, “Ayat yang mengandung kemulyaan kejayaan yalah ayat akhir surat Israa’ (Wa qulil hamdu lillalhilladzi lam yattakhidz walada.” (R. Ahmad).Tidak ada komentar:

Posting Komentar