Selasa, 03 Mei 2011

KEUTAMAAN SURAT AL A’ALAA


1.    Bersabda Nabi saw., “Bahwasannya aku telah lupa akan surat Al Musabbihat yang paling utama. Maka berkata Ubay ibn Ka’ab, ‘Barangkali surat yang dimaksudkan itu, surat Sabbhisma rabbikal A’laa. Menjawab Nabi saw. “Benar!” (HR. Abu ‘Ubaid).


2.    Ibn Mas’uud ra. Berkata, “Sebesar-besar ayat dalam Al-Qur’an, ayatul Kursi, dan seadil-adil ayat dalam Al-Qur’an: Innallaha ya’muru bil adli walihsan. Dan ayat yang sangat menakutkan yalah : Faman ya’mal mits qala dzarratin khairan yarah, waman ya’mal mits qala dzarratin syarran yarahu. Dan yang sangat menimbulkan harapan yaitu ayat: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taq nathu min rahmatillahi. (R. Ibn Mardawih, Asysyairazi).

3.    Dari Nu’man bin Basyir ra. Katanya, “Biasanya Rasulullah saw., membaca pada sembahyang dua hari raya dan Jum’at surat “Sabihisma rabbikal A’la dan Hal ataka haditsul ghasyiah.” Dan apabila hari raya bertepatan dengan hari Jum’at, maka kedua surat itulah juga yang dibaca beliau pada masing-masing dua sembahyang itu.” (HR. Muslim).

4.    ‘Aisyah r.ha. berkata, “Biasa Rasulullah saw. Membaca dalam shalat witir surat Sabbihisma rabbikal a’laa, Qul ya ayyuhal kaa firuun dan Qul huwallahu ahad dan Qul a’udzu birabbil falaq, Qul a’udzu birabbinnass.” (HR. Ahmad).

5.    Ibnu Abbas ra. Berkata, “Biasa Rasulullah saw., jika membaca Sabbihisma rabbikal a’laa, lalu membaca, Subhana rabbiyal a’laa.” (HR. Ahmad).

6.    Dari Uqbah bin Amir al-Juhani, “Ketika turun ayat fasabbih bismirabbikal ‘azhim, Rasulullah saw. mengatakan kepada kami, ‘Lakukanlah perintah ini dalam ruku-ruku kamu.’ Ketika turun ayat sabbishismarabbikal a’laa, Rasulullah saw. bersabda, ‘Lakukanlah perintah ini dalam sujud-sujud kamu.’” (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah).Tidak ada komentar:

Posting Komentar