Minggu, 01 Mei 2011

KATA PENGANTAR


Di harapkan dengan adanya Tulisan ini menyebabkan meningkatnya gairah beramal pada pembaca.

Agama bukan hanya untuk di ketahui dalil-dalilnya saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah di amalkan secara istiqomah serta di sampaikan kepada mereka yang belum mengetahuinya. Tidak hanya sekedar membaca, kita juga perlu mengamalkan yang terkandung dari ayat-ayat Al-Qur’an dan sunah-sunah Rasulullah saw. Namun untuk mengamalkan seluruh perintah Allah Swt., di perlukan kekuatan untuk mendorong ke arah itu yang juga merupakan asas agama, yaitu Iman. Perlu diketahui diantara semua perintah Allah Swt. Iman dan Sholat adalah kewajiban yang paling utama.

Sesuatu itu tidak akan dapat diyakini dan di pelajari hanya dengan membaca atau mendengarnya sekali saja, lalu merasa cukup dengan usahanya yang sebatas itu. Tetapi setidaknya, untuk dapat benar-benar memahami sesuatu, seseorang mesti membaca dan mempelajarinya berulang-ulang. Sehingga kita benar-benar paham dan mengusahakan ke arah tersebut.

Tanpa pengorbanan waktu, harta dan diri di jalan Allah, maka tulisan ini hanya sekedar teori? Pembaca tidak akan mendapatkan kepemahaman dan pengamalan.

Semakin tinggi pengorbanan kita di jalan Allah, semakin banyak kepemahaman yang akan Allah berikan, dan jalan kepada Allah Swt. akan semakin terbuka, kita semakin banyak mengetahui kekurangan dan kelemahan diri, sebagai hamba Allah dan ummat Rasulullah saw.

Semoga Allah yang maha pengasih menerima amal-amal saleh kita dan memasukkan kita kedalam Jannahtul firdaus-Nya bersama dengan para Nabi, Shidiqin, Syuhada dan para Salihin, dan melindungi kita dari adzab Api Neraka. 


“Ya Allah aku memohon curahan Cinta-Mu dan kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu,  serta memohon curahan amal yang dapat mengantarkan diriku mencintai-Mu. Ya Allah jadikanlah kecintaan kepada-Mu lebih tertanam dalam jiwaku melebihi kecintaanku kepada diri sendiri dan keluarga.” (HR. Tirmidzi).“Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu.” (Al Baqarah : 47).Tidak ada komentar:

Posting Komentar